banner
Facebook

Plavecký areál za Lužánkami, Sportovní 4, 602 00 Brno

Zaměřujeme se na výuku jednotlivých plaveckých stylů. Nejde nám o výchovu závodních plavců. Naším cílem je probudit v dětech lásku k pohybu. Jednou ročně (vždy na jaře) se účastníme plaveckých závodů v Praze.

 

plavací dny:    pátek 18h - 19h


2. pololetí 2018/2019 začíná  8. 2. 2019

2. pololetí 2018/2019 končí 21. 6. 2019

 

NEPLAVEME   19. 4. 2019 (velikonoce)

                         3. 5. 2019 (jarní volno)

                       28. 6. 2019 (letní volno)

                   

Děti plavou bez rodičů. Trenérka si děti přebere ve vestibulu 17:45. Paní šatnářce každé dítě odevzdá plavenku, obdrží čip od skříňky a odchází do šatny. Učíme děti samostatnosti. Starají se o své věci, o čip, musí si zapamatovat číslo skříňky, sami se převlékají, odcházejí na bazén, kde začínáme společnou rozcvičkou. Před vstupem do bazénu se děti osprchují. Výuka plavání probíhá v dráze (plaveme na šířku). K dětem je přistupováno individuálně dle jejich výkonnosti. Respektujeme povahové odlišnosti dětí a ony respektují daná pravidla. Na konci výuky jdou děti do whirpool bazénu. Po plavání se děti samostatně sprchují, suší vlasy, oblékají a individuálně v rozmezí 19:15h - 19:30h odchází ze šatny.

Trenérka dětem celou dobu v případě potřeby pomáhá :o).

Doporučujeme plaveckou čepičku a plavecké brýle.

 

cena:

1. pololetí (září - leden)     2.100Kč

2. pololetí (únor - červen)  2.800Kč

   sourozenecká sleva           300Kč (platí pro druhého, třetího...sourozence)

 

číslo účtu je 43-3986310227/0100

VS neuvádíte

do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte a Lužánky

... kurzovné můžete uhradit i ve vestibulu před začátkem tréninku

 

Máte-li zájem s námi plavat, napište nám e-mail klubslune@seznam.cz nebo volejte 774 48 18 80. Neprobíhají žádné zápisy, můžete nás kontaktovat kdykoliv!!!

NEJBLIŽŠÍ ZÁPIS NA PLAVÁNÍ V BAZÉNU MORAVSKÁ SLAVIA, POLNÍ 16 PROBĚHNE 9. 5. 2019 OD 10H DO 12H.